O B2B portalu

Šta je B2B portal?

U stalnom nastojanju da unapredi nivo usluge koju pruža i nivo zadovoljstva svojih kupaca, kompanija Delta DMD je pripremila poseban i, u mnogo čemu, jedinstven „business to bussines“ portal.

Zahvaljujući ovom portalu, naši kupci će u realnom vremenu, sa bilo koje lokacije, na brz, jednostavan i pregledan način imati uvid u:

  • Aktuelnu akcijsku ponudu
  • Status njihovih pordužbina
  • Stanje duga i njegovu strukutru
  • Izvode otvorenih stavki
  • Elektronske kataloge
  • Prodajne trendove naših brendova

Osim toga, putem B2B portala naši kupci imaju mogućnost da direktno kontaktiraju naš Korisnički servis i da iskažu nivo zadovoljstva uslugom koju pružamo.

Kome je B2B portal namenjen?

Portal je namenjen našim postojećim kupcima, sa kojima imamo zaključene komercijalne ugovore.

Kako da postanem korisnik portala?

Zahtev za pristup B2B portalu korisnik pokreće popunjavanjem Pristupnog obrasca. Pristupni obrazac mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen. Potpisan i overen Pristupni obrazac dostavlja se putem mejla na adresu: b2b@deltadmd.rs ili poštom na adresu: Delta DMD doo, Vladimira Popovića 8A, 11070 Novi Beograd. Po prijemu Pristupnog obrasca Delta DMD pokreće internu proceduru kreiranja novih korisnika. Nakon ove procedure, korisnik dobija poruku na mejl adresu koju je naveo u Pristupnom obrascu. Ova poruka omogućava korisniku da u narednih 24 sata postavi lozinku za pristup portalu. Korisnik portalu pristupa na internet stranici b2b.deltadmd.rs