O nama

Društveno odgovorno poslovanje važan je i neizostavan princip poslovne strategije kompanije Delta DMD, čije je strateško opredeljenje da doprinese društvu kroz kvalitet proizvoda i usluga koje pruža, očuvanje životne sredine i odnosa sa zajednicom u kojoj posluje.

Društveno odgovorne aktivnosti usmerene su na sledeće segmente poslovanja:

  • odnos sa poslovnim partnerima
  • odnos sa društvenom zajednicom
  • briga o zaposlenima
  • humanitarne aktivnosti

Svoje aktivnosti u domenu humanitarnog rada kompanija realizuje u saradnji sa Delta Fondacijom